Muziek & Leeswaar


Link:
Doe mij nog een jutter voor ik ga! Een klappie toe, dan ga ik weg! Naar het Mariendal. Mijn tranendal.. 
Ik slaap wel bij de geiten in de stal


Link:
in heel de wereld kan maar één water mij bekoren. Dat is bij avondgeur de herinnering aan een kille, donkere plas. Waar een gehurkte knaap in droef gepeins verloren zijn broze bootje viert, of het een vlinder was. “ (de kift)

Link:
“Allemaal krankzinnig. De wervelwinden aan de zee. Herkennen ons en nemen ons mee.” 

Link:

..en ze pakken een tros bananen van Os’ groentekar. Terwijl ze wegrennen kijkt Wiebe naar het huis op de hoek en ziet het gezicht van een meisje die snel de vitrage dicht trekt.

Daarna spelen ze voetbal op het grote Wingerdveld, met Jantje en Hans.. 


Link:
..een stromende ongerechte regen 
met de overhand op mij
weerspannig overtreding - verzoend
en zuivert Gij
welklinkend, wie Gij heeft bekoren
geaard in het aards gedruis 
doet naad’ren en Uw heilstem horen
wij wonen in Uw huisLink: